Malleus Maleficarum – Trollkvinnehammeren

Malleus Maleficarum – Trollkvinnehammeren – Heksehammeren. Hvordan kunne et skrift basert på et massivt kvinnehat skape så mye frykt? Historien skrives fortsatt når det gjelder dette verket og hva det resulterte i. Her presenteres en liten bit av den.Førsteutgaven kom i 1487, den er skrevet på latin, men for spesielt interesserte er det mulig å lese en engelsk oversettelse fra 1928 på nett.
Fram til 1670 ble det registrert over 30 utgaver av denne. Ca 20 000 eksemplarer ble utgitt før reformasjonen og ca 30 000 etter.

Forfatteren var dominikanermunken Heinrich Kramer (1430-1505), etter hans påstand var Jacob Sprenger hans assistent, noe som i senere tid ikke kan bekreftes. Men også J. Sprenger var dominikanermunk med et stort kvinnehat.

Det hele innledes med et brev fra pave Innocent VIII, brevet er skrevet i desember 1684. Med det brevet først i boka skulle Kramer vise at pavekirken ga sitt samtykke til hekseforfølgelse.

Viktigste formål med boka var å vise at trolldom i hovedsak var en kvinneforbrytelse og at  det på den tiden var en økning av trollkvinner mente han viste at vi stod ovenfor dommedagstidene.

Kramer mente at den mentale, fysiske, moralske og åndelige svakheten hos kvinner, i kombinasjon med heftig kjønnslyst, gjorde henne til et lett bytte for satan.

Moderne ( i den tiden) kvinner klarte ikke lenger å stå i mot seksuelle tilnærminger fra demoner og siden disse demonene ga kvinner bedre orgasme enn menn ble hekseri stadig mer utbredt. Kramer var i det hele veldig opptatt av seksualitet og kvinners kjønnsdrift

Malleus maleficarum ble påbegynt etter at Kramer ble diskreditert i Innsbruck (1485). Biskopen måtte gripe inn i Kramers forfølging av kjettere og hekser, til slutt ble han jaget fra byen og erklært senil og delirisk.

Historien om en mann som mente en heks hadde stjålet kjønnsorganet hans stammer fra Kramer:

En mann er blitt overbevist om at han har mista kjønnsorganet sitt. Mannen er sikker på at den skyldige er ei trollkvinne. Han truer kvinna så sterkt at hun til slutt viser han et rede med flere kjønnsorganer i. Der holdes de i live på en diett av havre og annet korn. Mannen bøyer seg frem for å ta den lengste, men stoppes av trollkvinnen med beskjed om at den får han ikke røre, for den tilhører sognepresten.

Under rettsprosessene er det sjeldent at det blir tilstått seksuell omgang med demoner. Selv om det i mange tilfeller nok var det de rettslærde ville frem til.

Når både forfatter og assistenten hans var dominikanermunker kan man jo spekulere i hva som egentlig lå til grunn for deres forkvakla kvinnesyn og ikke minst hvor de fikk sitt kvinnehat fra…
… men det vil uansett bare være spekulasjoner…

Malleus maleficarum

Kilder:
Rune Blix Hagens bøker
Hekser – fra forfølgelse til fortryllelse
Dei europeiske trolldomsprosessane

 


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *