De første kunstnere i nord

Helleristninger er ingen uvanlig forekomst langs den nordnorske kysten. Det samme er tilfelle i Finland. Der slike kulturminner er å spore, må folk ha bodd fra urgamle tider av. Helleristningene som disse menneskene lagde, har vært deres måte å påvirke kreftene, maktene og gudene på. Det var på denne måten de ba om hjelp til å få makt så de kunne påvirke det som var avbildet.

Og det kunne være så mangt. Figurene forestiller rein, bjørn, hare, hval, sel, laks, kveite, gås, and, måke, skarv og hund. Også mennesker. Båter, klubber, ski og truger er også avbildet. Vi finner framstillinger av prosesjoner, av dans og av samleie. Symbolske figurer, som skålgroper og spiraler er det mange av.

Menneskene lengst mot nord, var mer enn noen andre prisgitt naturen. Det var i naturen at kreftene, det guddommelige, måtte finnes. Alt i naturen hadde liv og sjel. Fjell, steinblokker, innsjøer og annet
kunne derfor være til hjelp for menneskene, eller motarbeide dem. Naturen måtte en derfor passe på å holde seg inne med. Den måtte ikke på noen måte ødelegges. Den måtte heller ikke fornærmes.
Det kunne komme til å straffe seg. Men den som innrettet seg fornuftig kunne dra fordeler av naturens iboende krefter. Det var om å gjøre å ta de forholdsreglene som krevdes, spørre kreftene
til råds, ta hensyn til de varsler som ble gitt. Og ofre til gudene. Også sola og månen skulle ha sine offer, da de ble sett på som guddommer. Naturfenomener som tordenvær og nordlys ble oppfattet som uttrykk for guddommelige krefter.

Fjernt mot nord under Storebjørns stjerner
toner så stille vårt Sameland frem.
Vidder i blåner bak hildrende heier.
Innsjø ved innsjø med bredder i flom.
Tindrende topper og urgrå rygger
hever seg høyt imot himmelens hvelv.
Bekkene bruser og skogene suser.
Stålgrå går næring i skumbrott mot hav.”
Isak Saba

Kilde: Åse Moe og Kjellrun Fosmark
fra boka: Guder, Volver og Sjamaner.
Utgitt: C. Huitfelds Forlag A/S 1998

Les mer om helleristninger:Riksantikvaren
Lyst til å se den på bildet i virkeligheten? Den er fra Alta


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *