2012 en ny bevissthet?

Mange fremholder at 2012 kan bli det året en ny bevissthet trer i kraft blant menneskene. Hvilken retning ønsker vi for vår verden og våre liv? Er vi klare til å ta steget over i en annen tidsalder? Spørsmålene er mange og svarene tilsynelatende få… eller? For har vi ikke allerede begynt å få litt svar på hva som kan skje? Regimer som kan kalles despotiske faller. Det er blitt mer trendy å være miljøvennlig. Vi ønsker ikke lenger en materiell velstand på bekostning av andre mennesker og kloden. At mange er blitt mer søkende etter svar på livets gåter, ja endog meningen med livet ser vi utfra de mange alternative bevegelser som har oppstått.

Dommedag som mange, særlig de som ikke ser endringene, tror vil skje, er nok fortsatt langt unna. Med unntak av at de teknologiske systemene kan bli satt ut av spill. Det i seg selv kan ta menneskeliv, hvis vi ikke forbereder oss på det.

Religioner kan oppstå som en følge av en ny bevissthet. Vil vi da få en ny Messias? Og vil menneskeheten isåfall kunne enes om en religion? Tvilsomt, til det er det for mye uenighet i verden fortsatt.

Et håp, som sikkert mange med meg deler, er at det vil kunne bli verdensfred. Utopisk kanskje, men hvis menneskene går sammen om å tenke seg det er det oppnåelig.

Astrologisk sett vil vi 2012 ha en interessant konstellasjon mellom saturn, pluto og uranus. I denne perioden vil disse tre danne et t-kors på himmelen. Hvis vi ser tilbake i tiden vil sånne kors finnes som gamle avbildninger i amuletter og i egyptiske pyramider. Kan de ha vært i bruk for å symbolisere det samme fenomen tidligere?

Det er så mange spørsmål fremover, her på Silvermoon håper vi å kunne finne noen svar, eller i det minste mer fakta i månedene som kommer.

Dog er en ting sikkert, det vil ikke skje endringer på nøyaktig dag og time, det er en fase vi allerede er inne i og som sikkert vil vare etter 2012 også. La oss håpe verdens positive endringer fortsetter.

Tekst: Cassandra
Bilde: