Legender, myter, sagn og eventyr

Til alle tider har menneskene forsøkt å finne forklaringer på det som skjer i naturen. Mange av de forklaringene har blitt til det vi idag kaller legender, myter og sagn. Hos mange urfolk lever disse mytene videre i den muntlige fortellertradisjon, men veldig ofte er de i ferd med å dø ut.

Mange beretninger ligner hverandre, uavhengig av de store avstandene det var i tidligere tider. Ofte kan det være en tilpasning som er gjort etter at menneskene begynte å vandre og hørte historier fra andre steder og folkeslag. Eller kan det være at de har en rot i virkelige hendelser? Svarene kan være så mangt her, forskerne blir heller ikke enige.

Noen av de hendelsene som det ser ut til å være enighet om at kan ha skjedd finner vi igjen i myter som omhandler en stor oversvømmelse. Andre naturfenomener viser også til at forklaringene som ble funnet ofte har sitt utspring i guders vrede og vil dermed ligne hverandre.

Moralske forpliktelser ovenfor stammens folk er gjerne beskrevet i mytene. Likeså hvordan man bør oppføre seg. Mange riter har sine egne beskrivelser og de viser en stor likhet over store deler av verden. Selvsagt ligger det forskjeller i hvordan naturen har spilt en rolle i de, men utgangspunktene har mange fellestrekk.

De fleste folkeslag har ikke hatt en skriftlig fremstilling av sin historie før i nyere tider. Misjonærer og andre som har kommet til har forsøkt å skrive ned, men mange ganger har det vært misforståelser i språk og kultur som har gjort det vanskelig.

Her i Norden har vi i hovedsak historier fra vikingetid. Snorres sagaer er velkjente for de fleste. Men skrev Snorre historien slik den egentlig var eller ble det en romantisert versjon? Når vi ser på hvordan en historie som er nedskrevet så tett inntil tiden den skjedde i og likevel kan stille den i skeptikerens lys vil det være umulig å kunne si noe om hva som egentlig har skjedd blant for eksempel indianerne som ikke hadde skriftspråk før lang tid etter.

Likevel har historiene mye å fortelle, de er en del av en tradisjon som vi kan ha glede av. Derfor har de en egen plass her hos Sølvmånen. Håper du som leser de vil ha glede av de også.

Photo: www.freedigitalphotos.net


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *