©Silvermoon

  • Alt materiale på Silvermoon.no er beskyttet i hht til lov om opphavsrett
  • Bilder, tekst, grafikk, lyd osv tilhører Silvermoon – Cassandra eller angitt forfatter
  • Småbildene som illustrerer artiklene på forsiden er oftest hentet fra http://www.freedigitalphotos.net . Om du synes bildet er fint og gjerne vil bruke det sjøl anbefaler vi å registrere seg hos de.
  • Noe grafikk hentes fra http://www.openclipart.org/
  • Materiale som er hentet fra andre nettsteder er hentet på lovlig vis og rettighetsinnehaver er så langt det er mulig linket til nederst på den aktuelle artiklen
  • Noen ganger har det vært umulig å fastslå hvem som er eier, om det skulle være deg ville det vært fint om du gir oss beskjed om dette på cassandra (a) silvermoon.no
  • Mye bakgrunnsmateriale stammer fra over 20 år med notater, i slike tilfeller er det ikke mulig å oppgi korrekte kilder. Tips for hvilke kilder som kan ha blitt brukt finnes under linken Kilder